Всички Новини Предприели сме 3.35 млн. туристически пътувания през 2008 г.

Предприели сме 3.35 млн. туристически пътувания през 2008 г.

ЛондонПрез 2008 г., близо 1.33 млн. български граждани са пътували в страната и в чужбина с туристическа цел. Това сочат окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Българите са осъществили общо 3.35 млн. туристически пътувания, от които 2.85 млн. лични и 500 хил. професионални. Едно пътувало лице е извършило средно 2.7 пътувания в страната и 1.5 пътувания в чужбина.

През 2008 г. общият брой на туристическите пътувания на българските граждани намалява с 31.4% в сравнение с 2006 година. Намаление е регистрирано както в броя на туристическите пътувания в страната - с 27.5%, така и в броя на пътуванията в чужбина - с 55.0%

През 2008 г. икономически активните лица представляват най-висок относителен дял като от пътувалите в страната - 68.3%, така и от пътувалите в чужбина - 71.5%. На второ място по пътувания са учащите - 12.7% от пътувалите в страната и 11.6%. от пътувалите в чужбина.

През 2008 г. най-много са пътували хората на възраст 15-34 години - 45% от общия брой пътували лица с лична цел, и на възраст 25-44 години - 58.8% от пътувалите лица с професионална цел. Най-малък е делът на пътувалите лица на възраст над 65 години - 7.9% от пътувалите в страната и 5.4% от пътувалите в чужбина.

Структурата на разходите за туристически пътувания по видове през 2008 г. показва, че най-голям е относителният дял на разходите за храна - 43.1% от всички разходи за туристически пътувания в страната, докато при пътувания в чужбина това са разходите за транспорт - 30% от всички разходи

През 2008 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 134 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 505 лева за пътуване в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 150 лева в страната и 940 лева в чужбина.

Статистическото изследване на туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението е представително и се провежда въз основа на извадка от домакинствата в страната. Обемът на извадката е 12 000 домакинства.

За оценка на резултатите от изследването са използвани данни от текущата демографска статистика за населението на страната на възраст 15 и повече години по местоживеене (градове и села), пол и възрастови групи към края на 2008 година.

Източник: news.expert.bg
 


Спонсори

Смешен.ком - да се забавляваме заедно. Забавен портал с много смях и забавление Родоп Турс - Вашият партньор в Родопите Къща за гости Джая - Белоградчик Велоклуб Крива спица - сдружение с нестопанска цел гр. Пловдив Езикови курсове по интернет Розов Облак - онлайн магазин за дрехи и аксесоари Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук