БЪЛГАРИЯ Забележителности 100 НТО 56. Котел - Пантеон на Георги Раковски, Природонаучен-музей

56. Котел - Пантеон на Георги Раковски, Природонаучен-музей

Град Котел е разположен в малка живописна долина в Източна Стара Планина, на 527 метра надморска височина. Той се намира на 51км. североизточно от Сливен. Градът е с население 7270 жители. Той е родно място на много видни възрожденци: Георги Сава Раковски, Неофит Бозвели, д-р Петър Берон, Софроний Врачански, Гаврил Кръстевич, Алеко Богориди, Стефан Богориди и много други. Богатата история, възрожденската архитектура и красивата планинска околност привличат в този живописен планински град.

Пантеон на Георги Стойков Раковски и музей на котленските възрожденци
Работно време
зимно: 08.00-12.00 и 13.00-17.00 ч.;
лятно:09.00-18.00;
без почивен ден
Адрес: центъра на града, срещу общината
Телефон: +359 453 25 49
Печат: има

mt_gallery:Котел - Пантеон на Георги Стойков Раковски

Пантеонът на Георги Стойков Раковски
и музеят на котленските възрожденци се намира в центъра на града, срещу общината. Открит е през 1981г. по случай 1300-годишнината от създаването на България. Експозицията на музея на котленските възражденци е разположена в 4 зали и разделена в 4 раздела – Будители, Просветители, Бунтовници и Революционери. Четирите зали онагледяват живота и делото на повече от 200 национални герои от региона. Тук се намират и тленните останки на патриарха на българската национална революция Г.С.Раковски. Мраморният саркофаг е покрит с бронзово знаме със заветните думи “Свобода или смърт”. Положено е и копие от сабята му.

Природонаучен музей - Котел
Работно време 09.00-17.00 ч.
събота и неделя - по заявка
Печат
има

Природонаучният музей в Котел разкрива природното богатство на Източна Стара Планина. Негов основоположник е местният учител – естественик Васил Георгиев, който в продължение на 60 години колекционира природни образци от района и създава богати сбирки от вкаменелости, насекоми, риби, земноводни, влечуги и птици. През 1951г. комисия на БАН се запознава с колекциите на котленския учител и се предлага те да положат основите на Природонаучен музей. Фондът на музея днес съхранява близо 30 000 образци от живата и нежива природа на региона, включени в сбирките: Безгръбначни фосили, Висши растения, Насекоми, Риби, Земноводни, Влечуги, Птици и Бозайници.
Безгръбначните фосили са представени в зала Палеонтология. В зала ботаника са показани близо 200 вида висши растения. Насекомите са представени от 218 вида дневни и нощни пеперуди, бръмбари, ципокрили и водни кончета. 57 вида риби са включени в 2 биогрупи – сладководни и морски обитатели. Показаните 22 вида земноводни и влечуги са включени в биогрупа на биотопен принцип. Тук са застрашените от изчезване в България смок мишкар и змиегущер и сухоземните костенурки шипоопашата и шипобедренна. Представени са местообитанията и характерни моменти от начина на живот на бозайниците и птиците.

Вижте предложения за настаняване в Котел

Карта на Котел:
{mosmap text='Котел'|address='Котел, България'|zoom='15'|width='620'|height='350'|msid='112160208311180787749.000471c2ad73ba3ab9886'}

Допълнителна информация:

 


Спонсори

Смешен.ком - да се забавляваме заедно. Забавен портал с много смях и забавление Родоп Турс - Вашият партньор в Родопите Къща за гости Джая - Белоградчик Велоклуб Крива спица - сдружение с нестопанска цел гр. Пловдив Езикови курсове по интернет Розов Облак - онлайн магазин за дрехи и аксесоари Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук Рекламирай тук